Recibín a Transmisión de Dharma(dempo) o 4 de decembro a 2020 do meu mestre Ven. Taisei Dokushô Villalba (泰西 独照 ), Abade-fundador do templo e da Comunidade Budista Soto Zen, converténdose así no seu único e lexítimo sucesor na Linaxe de Budas e Antepasados ​​da tradición Soto Zen..

Ser moi novo, a inquietude espiritual levoume a entrar 1993 á práctica da meditación zen. Seis anos despois fun aceptado como discípulo polo mestre Dokushô Villalba, pasando así a formar parte da Comunidade Budista Soto Zen.

A implicación na organización e na docencia da CBSZ levoume a 2006 para completar a súa formación e converterse nun Instrutor de Meditación Zen e Profesor de Estudos Budistas. Ao longo desta carreira desenvolvín diferentes funcións organizativas en CBSZ dentro da área de comunicación e docencia.. Desde 2016 Son instrutor de Mindfulness na Escola de Mindfulness. Actualmente fun como director executivo (kanzu) da CBSZ, director docente do Centro Kômyô Zen de Alacante e do Centro Zen de Murcia e presidente da Asociación Zen de Alicante.

dezanove + dezaseis =